O nas

Właścicielem biura detektywistycznego jest nadkomisarz w stanie spoczynku Michał Androsz, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku PRAWO. W ramach studiów prawniczych swoje zainteresowania koncentrowałem na zagadnieniach prawa karnego. W toku służby w organach ścigania związany byłem ze służbami kryminalnymi zajmując się przede wszystkim prowadzeniem karnych postępowań przygotowawczych w szerokiej tematyce jak również tej związanej z przemocą w rodzinie w różnych jej przejawach.

Uprawnienia:
1. Licencja detektywa nr 005341 wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
2. Wpis do prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-106/2016
3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej nr 1013819352 

POLAKÓW

przyznaje się o zdrad. Pomożemy zerbać niezbędne dowody w sprawie.

FIRM

spośród 1000 największych firm na świecie wg. Forbes korzysta z wywiadu gospodarczego.

PRZEDSIĘBIORSTW

w Polsce stało się w ostatnim czasie ofiarą szpiegostwa przemysłowego.

WZROSTU

liczby popełnianych przestępstw gospodarczych w Polsce w ostatnich latach.

Oferta

Biuro Detektywistyczne Michał Androsz i partnerzy oferuje szerokie spektrum usług detektywistycznych regulowanych przepisami Ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, a obszar działania naszego biura koncentruje się na terenie województwa śląskiego (Żory, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Gliwice), co nie wyklucza możliwości realizacji zadań na terenie całej Polski jak i krajów Unii Europejskiej.

Detektyw Michał Androsz

W sferze prawnej pomagamy zarówno na płaszczyźnie prawa cywilnego, jak również karnego i administracyjnego, a nasze pomysły na rozwiązanie konkretnych problemów znajdują zadowolenie u najbardziej wymagających klientów.

Detektyw Michał Androsz

Realizujemy obserwację osób, detektywistyczny wywiad środowiskowy. W działalności naszego biura wykorzystujemy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kryminalistyki, jako podstawowej nauki wykorzystywanej w służbach policyjnych na całym świecie, z wykorzystaniem środków osobowych i technicznych.

Detektyw Michał Androsz

W szczególności udzielamy szerokiego wsparcia w gromadzeniu materiału dowodowego świadczącego o zawinieniu przy całkowitym rozkładzie pożycia małżeńskiego, na potrzeby sądu w sprawach cywilnych - rozwodowych i majątkowych.

Detektyw Michał Androsz

Dla wymagających klientów nasze biuro gotowe jest również udzielić szerokiego wsparcia w zakresie ujawniania i zabezpieczenia materiału genetycznego DNA zgodnie z aktualnym stanem wiedzy kryminalistycznej dla potrzeb postępowania cywilnego w tym związanego z potwierdzeniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa.

Detektyw Michał Androsz

Dla firm weryfikujemy na wielu płaszczyznach wiarygodność kontrahentów, pracowników jak i kandydatów na pracowników.

Detektyw Michał Androsz

Przedstawiamy również ofertę weryfikacji i oceny wartości materiału dowodowego zebranego w sprawach karnych, włącznie z zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym i wypadkami komunikacyjnymi.

Zapewniamy pełną dyskrecję i rzetelność świadczonych usług, połączoną z niezwłoczną i terminową realizacją powierzonych nam spraw, z jednoczesną możliwością śledzenia ich wyników online. Podchodzimy indywidualnie do każdego z Państwa. W naszej pracy kierujemy się głęboko zakorzenionymi zasadami etyki zawodowej i nie dopuszczamy w żadnym wypadku do przejawów konfliktu interesów.

Współpraca

W ramach prowadzonych spraw współpracujemy z kancelariami adwokackimi z terenu Wodzisławia Śl. i Radlina celem zagwarantowania najwyższych standardów gromadzonego materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego.

image01

Skontaktuj się

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą skorzystać z naszych usług prosimy o kontakt:


Michał Androsz

+48 796 011 095

kontakt@detektyw-androsz.pl

Zapraszamy do naszego biura w Rybniku.